Croeso i Ysgol Glan Conwy

Newyddion Pwysig

Mae'r ysgol yn ail-agor i blant ar dydd Llun 5ed o Fedi 2022

Cyflwyniad

Mae Ysgol Glan Conwy yn ysgol gynradd wledig ym mhentref Glan Conwy, yng ngogledd Cymru gan edrych dros aber yr afon Conwy. Rydym yn ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol gyda 124 o ddisgyblion 3 - 11 oed.

Yn Ysgol Glan Conwy ein prif egwyddor yw datblygu talentau pob disgybl i’r eithaf a chryfhau eu hunan barch, datblygu ac ymarfer eu holl dalentau a chymhwyso eu hunain fel aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog.

Addysg orau posibl

Anelwn at sicrhau’r addysg orau posibl i bob disgybl yn ôl ei oed, gallu a diddordeb fel ei fod yn tyfu ac aeddfedu’n unigolyn hyderus sy’n ymwybodol o werthoedd moesol a dynol, ac yn gallu datblygu hunan barch a goddefgarwch tuag at eraill, dyna’r rheswm dros ein harwyddair ‘Tyfu gyda’n gilydd.’

Edrychwch ar a mwynhewch ein gwefan a dewch i gysylltiad pe bai gennych ymholiadau.

Dewch i gysylltiad?

Ysgol Glan Conwy