Croeso i Ysgol Glan Conwy

Newyddion Pwysig

Neges Llywodraeth Cymru ynglyn a symptomau Covid-19

 

Oherwydd COVID-19, mae'r ysgol ar gau i blant ar y funud, ac mae nhw'n cael ei dysgu o bell. Croeso i chi cysylltu a'r ysgol hefo unrhyw ymholiadau trwy ffonio 01492 580421 yn ystod oriau arferol yr ysgol.

Due to COVID-19 restrictions, we are currently closed on site to pupils, who are currently being taught remotely. Please contact the school office with any queries on tel: 01492 580421, during usual school hours. 

Cyflwyniad

Mae Ysgol Glan Conwy yn ysgol gynradd wledig ym mhentref Glan Conwy, yng ngogledd Cymru gan edrych dros aber yr afon Conwy. Rydym yn ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol gyda 132 o ddisgyblion 3 - 11 oed.

Yn Ysgol Glan Conwy ein prif egwyddor yw datblygu talentau pob disgybl i’r eithaf a chryfhau eu hunan barch, datblygu ac ymarfer eu holl dalentau a chymhwyso eu hunain fel aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog.

Addysg orau posibl

Anelwn at sicrhau’r addysg orau posibl i bob disgybl yn ôl ei oed, gallu a diddordeb fel ei fod yn tyfu ac aeddfedu’n unigolyn hyderus sy’n ymwybodol o werthoedd moesol a dynol, ac yn gallu datblygu hunan barch a goddefgarwch tuag at eraill, dyna’r rheswm dros ein harwyddair ‘Tyfu gyda’n gilydd.’

Edrychwch ar a mwynhewch ein gwefan a dewch i gysylltiad pe bai gennych ymholiadau.

Dewch i gysylltiad?

Ysgol Glan Conwy