Croeso i Ysgol Glan Conwy

Newyddion Pwysig

Hoffem ddymuno Pasg Hapus i bawb. Fe fydd yr ysgol yn ail agor i blant ar ddydd Mawrth 26ain o Ebrill. 

We would like to wish everyone a Happy Easter. School will reopen for our pupils on Tuesday 26th April.

Cyflwyniad

Mae Ysgol Glan Conwy yn ysgol gynradd wledig ym mhentref Glan Conwy, yng ngogledd Cymru gan edrych dros aber yr afon Conwy. Rydym yn ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol gyda 124 o ddisgyblion 3 - 11 oed.

Yn Ysgol Glan Conwy ein prif egwyddor yw datblygu talentau pob disgybl i’r eithaf a chryfhau eu hunan barch, datblygu ac ymarfer eu holl dalentau a chymhwyso eu hunain fel aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog.

Addysg orau posibl

Anelwn at sicrhau’r addysg orau posibl i bob disgybl yn ôl ei oed, gallu a diddordeb fel ei fod yn tyfu ac aeddfedu’n unigolyn hyderus sy’n ymwybodol o werthoedd moesol a dynol, ac yn gallu datblygu hunan barch a goddefgarwch tuag at eraill, dyna’r rheswm dros ein harwyddair ‘Tyfu gyda’n gilydd.’

Edrychwch ar a mwynhewch ein gwefan a dewch i gysylltiad pe bai gennych ymholiadau.

Dewch i gysylltiad?

Ysgol Glan Conwy