CRhA Ysgol Glan Conwy

Ein nod

Y nod yw cefnogi disgyblion a staff Ysgol Glan Conwy trwy godi arian i helpu i dalu am adnoddau ychwanegol na fyddai’r ysgol fel arall yn gallu eu fforddio. Rydym hefyd yn anelu at gymorthdalu ymweliadau a theithiau addysgol i’w gwneud yn fwy fforddiadwy a hygyrch i ddisgyblion.

Rydym yn griw hapus o rieni, gofalwyr a ffrindiau sy’n mwynhau bod yn rhan o fywyd yr ysgol, gan greu gweithgareddau a phrofiadau i ddisgyblion gan godi cymaint o arian ag sy’n bosibl. Rydym bob amser yn chwilio am syniadau a ffrindiau newyddi i ymuno â ni.

Croeso cynnes i bawb.
Cadeirydd: - Mrs Claire Patchett
Is-gadeirydd:- Mrs Sally Tawhai
Trysorydd: - Mrs Clare Green
Ysgrifenyddes: - Mrs Stella Senior