Cyfarfod Staff Ysgol Glan Conwy

Diolch am ymweld â’n tudalen staff.

Mrs E Price-Williams Pennaeth

Mrs J Wright Ysgrifennyddes

Meithrin Mr S Morris HLTA

Meithrin Mrs A Townsend Cymhorthydd Dosbarth

Derbyn a Bl 1 Miss CH Hughes Athrawes

Derbyn a Bl 1 Miss E Roberts  Cymhorthydd Dosbarth

Bl 2 a 3 Mrs M Evans Athrawes

Bl 2 a 3 Mrs C Williams Cymhorthydd Dosbarth

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bl 4 a 5 Mrs Rh Evans Athrawes

Bl 4 a 5 Miss A Williams Cymhorthydd Dosbarth

Year 5 & 6 Mr Parry Teacher

Bl 5 & 6 Mrs CH Roberts Cymhorthydd Dosbarth

Aunty Myra, Aunty

Margaret  & Aunty Deb Support Staff