Cyfarfod Staff Ysgol Glan Conwy

Diolch am ymweld â’n tudalen staff.

Mrs E Price-Williams Pennaeth

Mrs J Wright Ysgrifennyddes

Meithrin Miss J Galvin HLTA

Meithrin Mrs A Townsend Cymhorthydd Dosbarth

 

Derbyn a Bl 1 Miss Ch. Hughes, Athrawes a Miss E.M. Jones Athrawes

Derbyn a Bl 1 Miss A. Williams Cymhorthydd Dosbarth

Bl  2 Mrs M. Evans, Athrawes

Bl 2 Mrs C Williams Cymhorthydd Dosbarth

Bl 3 Miss E.W. Jones Athrawes

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bl 4 a 5 Mrs Rh Evans Athrawes

Year 6 Mr Parry Teacher

Bl 4, 5 & 6 Mrs CH Roberts Cymhorthydd Dosbarth

Aunty Myra, Aunty

Margaret  & Aunty Deb Support Staff