Gwybodaeth bwysig

Cliciwch ar y ddolen isod i weld neu lawr lwytho.
Diolch yn fawr.

Prosbectws 2021-22

Gweld / lawr lwytho

Dyddiadau tymhorau

Gweld / lawr lwytho

Adroddiad Estyn

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar Google a YouTube

Gweld / lawr lwytho

Canllaw ar Apiau a Graddfeydd Oed Gemau

Gweld / lawr lwytho

Fifteen Apps Parents Should Know About

Gweld / lawr lwytho

TikTok

Gweld / lawr lwytho

Bwydlenni

Gweld / lawr lwytho

Prisiau Prydau

School Meal Prices 22-23(W) (003)

Polisi ADY

Gweld / lawr lwytho

Cynllun Grant Amddifadedd Disgyblion

Gweld / lawr lwytho

Grant Dysgu Professiynol

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar drin nedden

Gweld / lawr lwytho

Crynodeb Adroddiad Llywodraethwyr i Rhieni 2020-21

Adroddiad AGM 2020-21

Novel Coronavirus(COVID19) - Canllawiau i Rieni

Gweld / lawr lwytho   

Gwybodaeth Hwb a Google Classroom

Gweld / lawr lwytho