Gwybodaeth bwysig

Cliciwch ar y ddolen isod i weld neu lawr lwytho.
Diolch yn fawr.

Prosbectws 2020-21

Gweld / lawr lwytho

Dyddiadau tymhorau

Gweld / lawr lwytho

Adroddiad Estyn

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar Google a YouTube

Gweld / lawr lwytho

Canllaw ar Apiau a Graddfeydd Oed Gemau

Gweld / lawr lwytho

Bwydlenni

Gweld / lawr lwytho

Polisi ADY

Gweld / lawr lwytho

Cynllun Grant Amddifadedd Disgyblion

Gweld / lawr lwytho

Grant Dysgu Professiynol

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar drin nedden

Gweld / lawr lwytho

Crynodeb Adroddiad Llywodraethwyr i Rhieni 2018-19

Gweld / lawr lwytho 

Novel Coronavirus(COVID19) - Canllawiau i Rieni

Gweld / lawr lwytho   

Gwybodaeth Hwb a Google Classroom

Gweld / lawr lwytho  

Llythyr i Rhieni Clwstwr ynglyn a trefniadau i blant gweithwyr hanfodol/ allweddol

Gweld /Lawrlwytho

Ffurflen cais Gweithiwr Allweddol Covid 19

Gweld / Lawrlwytho