Gwybodaeth bwysig

Cliciwch ar y ddolen isod i weld neu lawr lwytho.
Diolch yn fawr.

Prosbectws yr ysgol

Gweld / lawr lwytho

Dyddiadau tymhorau

Gweld / lawr lwytho

Adroddiad Estyn

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar Google a YouTube

Gweld / lawr lwytho

Canllaw ar Apiau a Graddfeydd Oed Gemau

Gweld / lawr lwytho

Bwydlenni

Gweld / lawr lwytho

Polisi ADY

Gweld / lawr lwytho

Cynllun Grant Amddifadedd Disgyblion

Gweld / lawr lwytho

Canllawiau ar drin nedden

Gweld / lawr lwytho

Crynodeb Adroddiad Llywodraethwyr i Rhieni 2017-18

Gweld / lawr lwytho